Grunnleggende ferdigheter

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av ditt nivå innen digitale ferdigheter.

Dette er en ti minutters lesetest som kan gi deg en forståelse av hvor godt du leser.

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av hvor god du er til å tale, lytte og kommunisere muntlig.

Dette er en kort regnetest som kan gi deg en forståelse av dine regneferdigheter.

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne.

Minoritetsspråklige deltakere kan bruke denne nettbaserte pedagogiske testen som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Del denne siden