Visjon

Utvikling og livskvalitet

Båtsfjord Service as skal være foretrukket tiltaksarrangør gjennom leveranse av tiltak som gjenspeiler kravspesifikasjon, kundekrav og forventninger.

Deltakerne skal gjennom tiltakene stimuleres til å nå sosiale, faglige og selvstendige mål. Vi skal til enhver tid kunne tilby kompetanse, tid og ressurser slik at tiltaksdeltakerens veiledning og oppfølging sikres.

Produkter og tjenester levert av tiltaksdeltakerne skal bidra til økt yrkesstolthet – Det skal føles viktig å være på jobb. Gjennom blant annet produksjon, salg og kompetanseheving skal tiltaksdeltakere kunne gis mulighet for faglig og selvstendig utvikling.

Lurer du på noe?

Det er NAV som formidler alle søknadene til de ulike tiltakene. Ønsker du en liten prat eller en omvisning først, er det bare å ta kontakt med Båtsfjord Service as på tlf. 78 98 58 20.