Om bedriften

Båtsfjord Service as er en vekst-bedrift med tilbud innen VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 14 plasser og AFT (arbeidsforberedende trening) med 8 plasser. Bedriften ble stiftet 15. mars 1989, og er organisert som et aksjeselskap med Båtsfjord kommune som hovedaksjonær (70 % av aksjene – 84 stk av 120). Bedriften er godkjent ihht. ISO 9001:2015.

Foruten salg av attføringstjenester til NAV, driver bedriften med produksjon og salg av treprodukter, paller, bjørkeved til brensel, strikke- og sømprodukter, reparasjon av klær, butikk og salg av servicetjenester.