Tiltak

Hvem kan arbeide hos oss?

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Personer med uførepensjon kan få tilbud om tilrettelagt arbeid som kan bidra til utvikling av ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilpassede arbeidsoppgaver. Båtsfjord Service as har 14 godkjente VTA-plasser. Deltagere i VTA er fast ansatt i bedriften.

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer som har nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid. Båtsfjord Service as har 8 godkjente AFT–plasser. NAV er innsøkende instans.