Tiltak

Hvem kan arbeide hos oss?

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Personer med uførepensjon kan få tilbud om tilrettelagt arbeid som kan bidra til utvikling av ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilpassede arbeidsoppgaver. Båtsfjord Service as har 14 godkjente VTA-plasser. Deltagere i VTA er fast ansatt i bedriften.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Personer som ikke er klare for ordinært arbeidsliv, har nedsatt arbeidsevne eller behov for kartlegging av ressurser, opplæring og hjelp til planlegging av framtidige veivalg, kan få tilpasset arbeidstrening hos oss. Tiltaket gjelder for ett år. Båtsfjord Service as har 8 godkjente APS-arbeidsplasser.