Om bedriften

Båtsfjord Service as ble stiftet i 1989 med Båtsfjord kommune som hovedaksjonær med 62 % av aksjene. Resterende del av aksjene er fordelt på 8 bedrifter og 4 private eiere. Bedriften er godkjent for 14 VTA-plasser og 8 APS-plasser. I tillegg selger vi plasser til kommune og videregående skole.

Foruten salg av attføringstjenester til NAV, driver bedriften med produksjon og salg av treprodukter, paller, bjørkeved til brensel, strikke- og sømprodukter, reparasjon av klær, butikk og salg av servicetjenester.

Antall ordinært ansatte utgjør til sammen 8,5 årsverk fordelt på 10 ansatte.